fbpx

O jednostce

Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale z siedzibą przy ulicy Tuliszkowskiej 3, została założona w 1902r.
Jednostka działa w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego od 1998r.

Do zadań Ochotniczej Straży Pożarnej  należy: prowadzenie działań mających na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, Policją, organami samorządowymi i innymi podmiotami, a w szczególności:

  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach,
  • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej,
  • upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.

Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu  tajnym lub jawnym.
Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
Raz w roku odbywają się zebrania sprawozdawcze .
Jednostka jest  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na zapisywanie "ciasteczek" w Twojej przeglądarce.
x