Sekcja bojowa

...


Banaszak Sebastian
Szkolenie Podstawowe,
Kurs Techniczny,
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

...


Ewasiak Łukasz
Szkolenie Podstawowe,
Kurs Techniczny,
Kurs LPR (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe),
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

...


Giza Krystian
Szkolenie Podstawowe,
Kurs Techniczny,
Szkolenia dowódców

...

Grzelak Tomasz
Naczelnik,
Szkolenie Podstawowe,
Kurs Techniczny,
Kierowca - Konserwator,
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
Kurs LPR (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe),
Szkolenia dowódców,
Kurs pilarza,
Funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej

...


Kuźniacki Patryk
Szkolenie Podstawowe,
Kierowca - Konserwator

...


Lewandowski Włodzimierz
Z-ca Naczelnika,
Szkolenie Podstawowe,
Kierowca - Konserwator

 

...


Nowak Kamil
Szkolenie Podstawowe,

...


Pawlaczyk Tomasz
Szkolenie Podstawowe,
Kurs LPR (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe)

...


Borowski Mariusz
Szkolenie Podstawowe,
Kurs Techniczny,
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

...


Giza Błażej
Szkolenie Podstawowe

...


Grygielski Krystian
Szkolenie Podstawowe

...


Jaźwiński Artur
Szkolenie Podstawowe,
Kurs Techniczny,
Kurs LPR (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe)

 

...


Kwiryng Zenon
Szkolenie Podstawowe,
Kurs Techniczny,
Kierowca - Konserwartor

...


Nowak Dawid
Szkolenie Podstawowe,
Kurs Techniczny,
Kurs LPR (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe)

...


Osajda Michał
Szkolenie Podstawowe,
Kurs Techniczny

...


Sikorski Bartek
Szkolenie Podstawowe,
Kurs Techniczny

...


Szmyt Remigiusz
Komendant Miejsko - Gminny,
Szkolenie Podstawowe,
Kurs Techniczny,
Szkolenia dowódców,
Kierowca - Konserwator