Ford Transit

Typ: SLRt 0,2/0,6
Kryptonim: 379[P]74
Zabudowa: Bocar

Wyposażenie: